Profile of FRPAC

Kouji Kaizawa(Biratori) menokomakiri -- Traditional woodcraft

2002 Ainu Craftwork Contest(July 13-15, 2002)

  • 2nd prize
    Kouji Kaizawa(Biratori) menokomakiri -- Traditional woodcraft