Profile of FRPAC

Kushiro Ainu Mingei Kigyo Kumiai (Kushiro Ainu Folk Art Business Union) (Kushiro) "Itaomacip"

2000 Ainu Craft Contest (July 15-17, 2000)

  • Second prize
  • Division of traditional woodcraft
    Kushiro Ainu Mingei Kigyo Kumiai (Kushiro Ainu Folk Art Business Union) (Kushiro) "Itaomacip"