Profile of FRPAC

Masakatsu Shitomi (Kushiro) -- makiri (knife)

1999 Ainu craftwork Contest (July 24 - 26, 1999)

  • First prize winners
  • Other Ainu handicraft items
    Masakatsu Shitomi (Kushiro) -- makiri (knife)